MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA

On 18 października 2015 by admin

Miłość małżeńska nie jest niczym innym, jak miłością w ogóle, tzn. to wszystko, co Grażynka powiedziała o istocie i rozwoju miłości, jest ważne. Ja tu niczego nie odwołuję. To wszystko jest ważne w miłości małżeńskiej. A jednak, mówiąc o miłości małżeńskiej, musimy pewne rzeczy dopowiedzieć, bo ma ona swoją specyfikę. Każda miłość jest dawaniem, każda miłość jest udzielaniem siebie innym, jak to Jan Paweł II powiedział: Człowiek w pełni nie może odnaleźć się inaczej, jak tylko przez bezinteresow­ny dar z siebie samego czyli przez miłość – krótko mówiąc. I to dotyczy każdej formy miłości. Natomiast miłość małżeńska ma jed­nak pewną specyfikę, różni się od – jak powiedziałem – wszystkich innych form miłości. Czym ona się wyróżnia ? Wyróżnia się dozgonnością, faktem że jest uświęcona sa­kramentem (nie tylko miłość małżeńska, ale i kapłańska jest u- święcona sakramentem – za chwilę to skomentujemy) i wreszcie tylko w miłości małżeńskiej sensowne jest wyrażanie jej przez dzia­łanie płciowe. Tym ona się wyróżnia ze wszystkich innych form miłości. W niej ma prawowite miejsce zaangażowanie, działanie płciowe. Konkretnie myślę o współżyciu płciowym, choć nie tylko.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *