SIĘGNIĘCIE DO DOKUMENTÓW

On 18 października 2015 by admin

Warto sięgnąć do dokumentów Kościoła. Co na ten temat mówią? Jest dokument, objętościowo niewielki, ale o ogromnej randze i wadze. Jest to encyklika papieża Pawła VI, wydana w 1968 roku, encyklika pod tytułem Humanae viłae. Tak przy okazji, na­zwy dokumentów papieskich zaczynają się zawsze od pierwszych słów tekstu łacińskiego. W tym wypadku: humanae — ludzkie, vitae – życie (dosłownie: ludzkiego życia). O życiu ludzkim, o jego przekazy­waniu, o tym, co w tej dziedzinie jest dobre, prawidłowe, i o tym, co jest nieprawidłowe. Ten w tłumaczeniu polskim kilkunastostronico- wy dokument zawiera jednoznaczne wyjaśnienie wszystkich proble­mów w dziedzinie przekazywania życia (poza problemem zapłodnie­nia in vitro, który po prostu powstał później: jest osobny dokument Stolicy Apostolskiej Donum vitae mówiący bardzo szczegółowo m. in. na temat zapłodnienia in vitro). Encyklika Humanae vitae napisana jest prostym, jednoznacznym językiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *