WIELU KATOLIKÓW

On 18 października 2015 by admin

Wielu katolików nie zna tej encykliki. „Zna” naukę Kościoła z różnych gazet i ma o niej wyobrażenie co najmniej nieprecyzyjne. Tak na przykład jest z liczbą dzieci. Często się mówi: ,JKościół uczy, że trzeba mieć jak najwięcej dzieciSpotkałem panią, która mówiła: W katolickim małżeństwie musi być minimum trójka dzieci. Ja na to: Nie ma w nauce Kościoła podanej żadnej liczby. Nie dała za wy­graną: Ja znajdę, ja udowodnię…. Zresztą matka porządnej, wielo­dzietnej rodziny, ale ona jakoś tak sobie zakodowała, że to musi być trójka dzieci. Kościół zachęca do odpowiedzialnego rodzicielstwa. W encyklice Humanae vitae czytamy: „ …ci małżonkowie realizują odpowie­dzialne rodzicielstwo, którzy kierując się roztropnym namy­słem i wiełkodusznością decydują się na przyjęcie liczniejsze­go potomstwa, albo też,dla ważnych przyczyn i przy poszano­waniu nakazów moralnych, postanawiają okresowo lub na­wet na czas nieograniczony, unikać zrodzenia dalszego dziecka” (HV 10). I nie podaje się, czy to „dalsze” dziecko jest dru­gie, trzecie, czy dziesiąte, a może nawet pierwsze w wyjątkowych wypadkach. Np. gdy zawali się krótko po ślubie zdrowie do tego stopnia, że roztropność, odpowiedzialność nie pozwalają na poczęcie nawet pierwszego dziecka. I Kościół to pochwala. Oczywiście nikomu nie życzę tak dramatycznej, tak trudnej sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *