FORMOWANIE SIEBIE

On 19 października 2015 by admin

Tak więc wychowanie siebie jako osoby płciowej to jest przede wszystkim formowanie siebie, a do tego potrzebne jest zdobywanie pewnych informacji o sobie. To, co teraz powiem, będzie pewnym przekazem informacyjnym. Miejmy świadomość, że to jest tylko cząstka tego, co nam jest potrzebne. My z tymi informacjami coś musimy zrobić. Powinniśmy te, które są dzisiaj dla nas do przy­jęcia, przyjąć, rozważyć i dopasować do nich swoje życie, żeby mądrze rozwijać się w dziedzinie płciowości, bardzo ważnej dla każdego człowieka. Natomiast nad tymi przekazami, których dziś nie potafi- my przyjąć, w uczciwości swojej spróbujmy poważnie się zastanowić. Każdy człowiek chce być szczęśliwy. Dziedzina płciowości w spo­sób zasadniczy wpływa na jakość życia człowieka. I to każdego czło­wieka, bez względu na to, czy żyje on w celibacie, czy samotnie, czy w małżeństwie. Rozwiązanie w sobie samym problemu miłość— płciowość dotyczy absolutnie każdego człowieka. Nie jest zwolniony z tego, oczywiście, żaden ksiądz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *