KOLEJNE ZADANIA

On 19 października 2015 by admin

Akcenty trochę się teraz prze­suwają. Kiedyś mówiono głównie o elemencie przekazania życia. Ginął trochę ten element wychowania. Wydaje mi się, że akcento­wanie wychowania jest znakiem czasu. Nacisk różnych negatyw­nych sił kieruje się dziś właśnie na tę sferę wychowania i dlatego ważne jest jak to wychowanie zostanie postawione. Trzecie zadanie rodziny wynika z faktu, że jest ona podstawo­wą komórką społeczną. Mówimy zatem o uczestnictwie rodziny w służbie społeczeństwa, w życiu społecznym. Bardzo ważna funkcja. Rodzina nie może być izolowana od społeczeństwa. Społe­czeństwo ma określone zadania wobec rodziny, ale również rodzina ma określone zadania wobec społeczeństwa. Nikt nie jest wyspą samotną, również rodzina.Czwarte zadanie – to uczestnictwo w życiu i misji Kościo­ła. Mówimy, że rodzina jest małym domowym Kościołem. W jaki sposób funkcjonuje ten domowy Kościół zależy, od rodziców, od o- piekunów «ogniska domowego*. Zatem to jest to czwarte zadanie, rodzina jest pierwszą komórką ewangelizującą. Powtarzam jeszcze raz cztery zadania rodziny: tworzenie wspólnoty osób, służba ży­ciu, uczestnictwo w życiu społecznym i uczestnictwo w misji Kościo­ła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *