KONKRETNA WRAŻLIWOŚĆ

On 19 października 2015 by admin

Powróćmy do tematu rozwoju płciowości. Wspomniane połą­czenie się mężczyzny i kobiety we współżyciu płciowym po­winno rozpocząć dalszy etap rozwoju płciowości człowieka. Na tym się nic nie kończy. Tu się zaczyna faza zarezerwowana wy­łącznie dla małżeństw. Co więcej, tylko dla monogamicznych mał­żeństw – faza rozwoju tzw. wtórnej, wyższej wrażliwości ero­tycznej człowieka. Wyższej, bo nie wrażliwości mężczyzny w ogóle na kobiety, tylko tego konkretnego mężczyzny na tę konkretnę ko­bietę, na jego żonę. I wrażliwość tej konkretnej kobiety na tego jed­nego, jedynego mężczyznę – jej męża. Czasem ten rozwój porównuję do wspinania się na wysokie pię­tra wieży widokowej. Powiedzmy: stupiętrowa wieża widokowa, żeby było tak dużo. Małżonkowie całe życie wspinają się pracowicie, krok po kroku na coraz to wyższe piętra. Nieraz spadają po parę stopni,albo nawet pięter i wspinają się znowu…całe życie. A co ci małżonkowie słyszą wokół? Oni słyszą krzyk, nagła­śniany przez różne środki przekazu, z parteru tej wie­ży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *