ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO

On 19 października 2015 by admin

Jest jeszcze jeden fundamentalny dokument, nie chciałbym go po­minąć, ponieważ w tej chwili każdy ma do niego dostęp i byłoby niedobrze, przygotowując się do małżeństwa, nie zajrzeć do niego: List do rodzin, wydany z okazji Międzynarodowego Roku Rodzi­ny. Wydaje mi się, że List jest – przepraszam, jeśli to źle zabrzmi – beletrystyczną formą adhortacji. Adhortacja jest bardzo trudnym dokumentem, dość obszernym zresztą. List jest objętościowo mniej­szy, napisany bardziej osobiście do każdej rodziny. Adhortacja jest dokumentem bardziej oficjalnym. Oba są w pełni spójne i struktura ich jest mniej więcej podobna. Adhortacja Familiaris consortio wymienia cztery podstawowe zadania rodziny. Pierwsze zadanie określone jest mianem: tworzenie wspól­noty osób. Niektórym ludziom się wydaje, że ta wspólnota przyj­dzie sama, że jeśli ja już jestem w tym małżeństwie, to wszystko samo się będzie kręcić. Przecież tak wspaniale przeżywaliśmy mo­ment ślubu, tyle było gości, wszyscy nam dobrze życzą, Chrystus jest z nami. To prawda. Sądzić jednak, że szczęście w małżeństwie przyjdzie samo jest ułudą! Każde dobro wymaga nieustannego wy­siłku z naszej strony. Również budowanie wspólnoty wymaga wy­siłku, wychodzenia ciągle z siebie. Żeby zbudować wspólnotę, ja muszę ciągle wychodzić z własnego egoizmu, z własnego «ja». W małżeństwie, w rodzinie to jest bardzo istotne. I nic się nie zbuduje samo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *