POŻYTECZNE PRZYJEMNOŚCI

On 19 października 2015 by admin

Wreszcie mogą być przyjemności pożyteczne dla człowieka i szkodliwe. Dobrze jest, gdy przyjemność, którą spotykamy czy two­rzymy w swoim życiu, jest naturalna i pożyteczna. Wtedy jest na pewno dobrze. Gorzej, gdy jest nienaturalna i szkodliwa, ale pozosta­je przyjemnością: alkohol, narkotyki, wypaczone, wynaturzone dzia­łania seksualne. Chociaż takie działania seksualne może bardziej pasowałyby do innej kategorii przyjemności: co prawda naturalnej, ale niepożytecznej, szkodliwej. Bo mogą być przyjemności naturalne, z natury rzeczy prawidłowe, coś co ma być związane z przyjemnością, czy nawet potrzebą człowieka, natomiast sposób, wymiar zażywania tej przyjemności może być dla niego szkodliwy. Najprostszy przykład: jedzenie. Jedzenie jest potrzebą, absolutnie potrzebą, której nie moż­na nie spełnić. Z punktu widzenia potrzeb życiowych człowieka ta potrzeba jako jedna z podstawowych wręcz musi być spełniona. Z jedzeniem ma prawo i powinna być związana przyjemność – lubimy jeść ładnie, smacznie. I dobrze. Natomiast gorzej, jeśli z tej natural­nej potrzeby i naturalnej przyjemności robimy postać wynaturzoną, np. przejadanie się, żarcie, przepraszam za wyrażenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *