ROZUM I WOLA

On 19 października 2015 by admin

Mamy rozum i wolę i jesteśmy w stanie rozumowi i woli podpo­rządkować wszystkie swoje uczu­cia, emocje, działania i potrzeby (również te sterowane podkorowo, o charakterze popędowym.) Nawet te potrzeby nie zastępowalne, nawet te potrzeby typu jedzenie. Potra­fimy podjąć głodówkę aż do śmierci i wytrwać. Ja nie chcę pochwalać głodówki do śmierci, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja chcę stwier­dzić wielkość człowieka, który nawet instynktowne reakcje samoza­chowawcze potrafi podporządkować rozumowi i woli i oddać życie za ideę, którą uważa za ważną. Tu objawia się wolność człowieka i żadne pobudzenia podkorowe, popędowe nie powinny jej zniszczyć ani ograniczyć… Na temat małżeństwa i rodziny istnieje szereg dokumentów Kościoła. Wspominana była już encyklika Pawła VI Humanae vi- tae – wspaniały, fundamentalny dokument, wydany w 1968 roku. Potem były również i inne dokumenty, np. adhortacja apostolska Familiaris consortio, stanowiąca kompendium nauki Kościoła na ten temat — owoc Synodu biskupów na temat zadań rodziny w świecie współczesnym; dokument, który był wydany w 1981 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *