SŁUŻBA ŻYCIU

On 19 października 2015 by admin

Drugie zadanie – służba życiu – rodzina w służbie życiu. To jest ogromne zadanie, o którym w zasadzie wszyscy wiedzą – rodzi­na ma przekazywać życie. Może od niedawna wyraźnie akcentuje się dwa elementy służby życiu: przekazać życie – powołać do życia człowieka wspólnie z Bogiem oraz drugi – rozwinąć tego człowieka do pełni dojrzałości, czyli element wychowania. W adhortacji Fami- liaris consortio, o której wspomniałem, wyraźnie pojawia się to rozróżnienie. W ramach rozdziału „Służba życiu” Popież mówi o rodzicielstwie i wychowaniu określając wychowanie jako du­chowe rodzenie człowieka. Soborowy dokument na temat wycho­wania „Gravissimus educationis” mówi, że wychowanie to jest kształtowanie Bożego obrazu w człowieku. Twórczość małżeństwa wyraża się więc przede wszystkim w wychowaniu. Znajduje to też wyraz w przysiędze małżeńskiej: „Przyjmę i po katolicku wycho­wam…” Proszę zwrócić uwagę, że element pierwszy «przyjmę» jest w pewnym sensie elementem biernym. Odbieram coś, co daje mi Bóg Stwórca. Przyjmuję dziecko. Natomiast moja aktywność — «wychowam», skupia się na ukształtowaniu tego przyjętego przeze mnie człowieka do pełni dojrzałości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *