WAŻNE W PODJĘCIU DECYZJI

On 19 października 2015 by admin

Jeśli zawierając małżeństwo z góry prze­kreśla się szansę przekazywania życia: „my się bardzo kochamy, ale dzieci to my mieć nie chcemy” – godzi to w samą istotę małżeństwa. Nie może być takiej sytuacji, ja muszę mieć postawę za życiem. Sprawdzianem tej postawy jest reakcja na małe dzieci, sposób odno­szenia się do małych dzieci. Może się zdarzyć, że są osoby bardzo poranione w tym zakresie i w związku z tym ich patrzenie być może będzie musiało być najpierw kształtowane we właściwy sposób, ale jest to pewien podstawowy wymóg: postawa za życiem. I to się wy­raża nie tylko w zachowaniu wobec małych dzieci. To się wyraża również w zachowaniu wobec ludzi, których czas może już się koń­czy: pełny szacunek dla każdego człowieka, każdego życia, nawet tego niedołężnego, cierpiącego, bardzo już może słabego. To jest bardzo istotne: postawa za życiem.Bardzo istotne jest też, żeby decyzja o poczęciu dziecka była wspólną decyzją obojga małżonków. Mówimy o odpowiedzialnym rodzicielstwie, czyli o sytuacji takiej, kiedy poczęcie dziecka to nie jest przypadek, kiedy nie dzieje się to ni stąd, ni zowąd, tylko kiedy małżonkowie rzeczywiście dochodzą do wniosku, że teraz jest wła­śnie czas na dziecko. I od samego początku przyjmują na siebie od­powiedzialność za to, co się dzieje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *